Biografia

Gabriela * 9.
august 1981 , Pov.Bystrica – ) je slovenskou maliarkou zaoberajúca
sa zväčša abstraktným umením, grafikou a free styl štýlom.

Tvorbe sa venuje
od útleho dectva. Svoj výtvarný jazyk obohacuje o vynachádzavú
prácu s iluzívnosťou ľudského videnia, kde v každom z jej
obrazov ukrýva mystické zobrazovanie a otvára dvere vašej
fantázií.

Často zábavná
hra s pravidelnosťou a asymetriou vytvára napätie a pozýva diváka
do sveta, kde sa od zdanlivo jednoduchých vzťahov odvíja
abstraktné dobrodružstvo s hranicami vlastného vnímania.

Najmä
pestrofarebné obrazy pôsobia spontánne, no každému z nich
predchádzala zložitá príprava ktorú vytvárala niekoľko
mesiacov pre dokončenie.

Za jej krátke
pôsobenie, dosiahla úspechy ktoré siahajú až do UAE , Uk a AT.

Niekoľko svojich
obrazov darovala či predala hlboko pod ich skutočnú hodnotu, len
aby mohla pokračovať vo svojej tvorbe.